Endodoncja

Leczenie endodontyczne (in. kanałowe), polega na dokładnym oczyszczeniu kanałów korzeniowych z bakterii oraz martwych tkanek w chorym zębie, a następnie na szczelnym i trwałym ich wypełnieniu. Leczenie endodontyczne to często jedyny sposób na uratowanie naturalnego zęba, który został zainfekowany przez bakterie.

Przeprowadzane przez nas leczenie kanałowe ma za zadanie dokładne usunięcie zainfekowanej miazgi oraz zdezynfekowanie kanałów korzeniowych we wnętrzu zęba. W celu precyzyjnego oczyszczenia kanałów i dokładnego ich zidentyfikowaniu w naszej klinice wykorzystujemy mikroskopy stomatologiczne – Seliga Smart Optic, które zapewniają powiększenie obrazu ponad 20 razy. Dzięki tak dużemu powiększeniu pola zabiegowego, nasi doświadczeni lekarze są w stanie dostrzec wszystkie szczegóły anatomii zębów, co zapewnia wymaganą dokładność przy oczyszczaniu bardzo małych kanałów korzeniowych.

Nasze doświadczenie oraz najwyższej klasy sprzęt i materiały pozwalają na leczenie wszystkich (nawet najbardziej złożonych) przypadków endodontycznych. W tym zakresie w naszej klinice przeprowadzamy:

– pełną diagnostykę konieczną do skutecznego leczenia kanałowego,
– leczenie kanałowe pod mikroskopem,
– powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem,
– usuwanie złamanych narzędzi z kanałów,
– udrażnianie zobliterowanych kanałów,
– zamykanie perforacji.

Większość przeprowadzanych przez nas zabiegów edododontycznych, po przeprowadzeniu dokładnego oczyszczenia kanałów, zaczyna się od odpowiedniego ukształtowania kanałów za pomocą nowoczesnych narzędzi maszynowych NiTi i ich szczelnego wypełnienia ciepłą gutaperką, która idealnie dociera do wszystkich kanałów oraz wypełnia kanały boczne. Stosowane w naszej klinice materiały biokompatybile wnikają w najmniejsze szczeliny kanałów, co zapewnia najwyższą jakość i szczelność wypełnień.

W naszej Klinice do mechanicznego opracowywania kanałów, czyli nadania im stożkowatego kształtu, stosujemy nowoczesny mikrosilnik endodontyczny X-Smart Plus.

W zależności od ukształtowania kanału stosujemy różne systemy narzędzi maszynowych, m.in. Mtwo, WaveOne oraz Race.

Zapewniająca najwyższą dokładność dokonujemy  precyzyjnego pomiary długości, na którą kanały powinny być opracowane za pomocą endometru Raypex 5, który podaje odpowiednie wymiary z dokładnością do 0,1mm.

Po dokonaniu wypełnienia oczyszczonego i opracowanego kanału, dokładną kontrole jakości wykonanego zabiegu wykonujemy za pomocą zdjęcia RTG przy wykorzystaniu radiowizjografii ZEN-X firmy MyRay. Radiowizjografy ZEN-X firmy MyRay gwarantują najwyższą jakość zdjęć przy znacznie obniżonej dawce promieniowania jonizującego. Dzięki temu, że radjowizjografia zamontowana jest na fotelu stomatologicznym, badanie wykonuje się na miejscu, bez potrzeby przechodzenia do oddzielnego pomieszczenia, co może być krępujące dla Pacjenta.

Większość zabiegów endodontycznych wykonujemy podczas jednej lub dwóch wizyt. W rzadkich przypadkach konieczna jest większa liczba wizyt. Leczenie odbywa się w odpowiednim znieczuleniu m.in. komputerowo urządzeniem The Wand STA, co czyni je całkowicie bezbolesnym. Możliwa jest również stomatologia w narkozie.

Dla zapewnienia najwyższej jakości i trwałości wykonanych zabiegów enzootycznych stosujemy również koferdam, czyli specjalną gumę oddzielającą ząb od reszty środowiska jamy ustnej, co zapewnia stomatologowi suchość pola zabiegowego oraz idealny wgląd do wnętrza zęba, natomiast Pacjentowi gwarantuje bezpieczeństwo i swobodę przełykania śliny.

Przycisk MediRaty